Miljö & hållbarhet

På Gourmet Sofie utför vi allt vårt arbete med tanke på vår jord. Ta del av vår Miljöpolicy och Hållbarhetsplan nedan.

Hållbar utveckling är självklart för oss på Gourmet Sofie. Vi arbetar aktivt med att minska verksamhetens belastning på miljön och vi bedriver vår verksamhet ansvarsfullt och enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 för att säkerställa ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete i företaget vilket är en trygghet för våra kunder och samarbetspartners. Närproducerat och att använda varor i säsong ligger i linje med vårt koncept. Genom att välja allt mer ekologiska produkter och tjänster i så stor utsträckning som möjligt bidrar vi till en bättre värld. Vår miljöpolicy är levande och en naturlig del i vårt dagliga arbete och vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan med fokus på energi, kemikalier och transportområdet.

Bifogade filer

Kontakta oss